9 thoughts on “ ОљПЋПѓП„О±П‚ О¤ОїП…ПЃОЅО¬П‚ - О О±О№П‡ОЅОЇОґО№ (Cassette, Album)

  1. По Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/, /, 6/, 46/, 44/др. закон, / и 6/
  2. Title: Obrazac PP OPO - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.
  3. Градска општина Сопот Космајски трг 5 ПАК: Сопот pib Телефони: / , , ,
  4. 2 - Први део обрачунског периода, 01/ године, у законском року до године, са.
  5. Члн 4. О ј Зкључк ступ н сну осмо дн од дн ојљињ у „Општинском служ еном листу општине Опоо“, примењује се од одине.
  6. На основу члана Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС.
  7. Одржива Пројекат спроводе: Општина Ариље Општина Бајина Башта Нова Варош Општина.
  8. ПП ОПЈ-1 Исплатилац _____ Седиште исплатиоца _____ (адреса и општина исплатиоца).
  9. П % (ћ у pocelomodgocarlafararetriaprep.co зап (сл. или члаа уже пр (дице П % (ћ у едициск (% лечеу члаа уже пр (дице.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *